Varmt välkomna!

Tyska församlingen är lätt tillgånglig för alla tyskspråkiga i hela landet. Församlingen är del av den finska evangelisk–lutheriska kyrkan och tillhör Borgå stift. Fr.o.m. 1959 samarbetar församlingen med tyska evangeliska kyrkan. Centrum till församlingen är i Helsingfors. Kapellförsamlingen i Åbo och 18 församlingsgrupper på andra ort i Finland gör, att nästan hela landet kan nås.