Gudstjänst i Åbo

sön 28.4 kl. 14.30 – 16.00

Turun tuomiokirkon Tarkk'ampujan kappeli

Söndagens gudstjänst på tyska i Skarpskyttekapellet i Åbo domkyrka med församlingspastor Päivi Lukkari

Söndagens gudstjänst i Åbo med församlingspastor Päivi Lukkari firas i Åbo domkyrkas Skarpskyttekapellet. Efter gudstjänsten ordnas kyrkokaffe i församlinghemmet i Kaskisgatan. Varmt välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Turku • Åbo

Tag kontakt

Församlingspastor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors