Gudstjänst i Tyska seniorhemmet

lör 4.5 kl. 11.30 – 13.00

Tyska seniorhemmet, Notstigen 2, 00330 Helsingfors (Munksnäs)

Gudstjänst på tyska i Tyska seniorhemmet med församlingspastor Päivi Lukkari

Tyskspråkig gudstjänst i Församlingen seniorhem i Munksnäs med församlingspastor Päivi Lukkari. Efter gudstjänsten gemensamt lunch fö alla. Varmt välkommen!

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors

Tag kontakt

Församlingspastor
Tyska församlingen i Finland
(tillgänglig dagligen utom måndagar och tisdagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors