Gudstjänst på långfredagen

fr 29.3 kl. 18.00 – 19.00

Tyska kyrkan

Långfredagens gudstjänst firas i Tyska kyrkan med Hans-Christian Daniel som liturg

Långfredagens gudstjänst firas med prost Hans-Christian Daniel. Varmt välkommen! Deutsch-Finnischer Chor medverkar.

  • Gudstjänster och samlingar Gudstjänster och samlingar
  • Musik Musik

Öppna länk i ny flik


Arrangör

Helsinki • Helsingfors

Tag kontakt

Kyrkoherde
Tyska församlingen i Finland
Samfällighetens ledning
(tillgänglig dagligen utom fredagar)
Bernhardsgatan 4
00130 Helsingfors